DE  LIJST  VOOR  HET  JAAR  2001

 
 

2001-02-10 D-01-A
A Gemert van GH Agressie en opvoeden.
B Discussie.
C Smeele H Agressie (g)een probleem.
D Mededeling.
E Inleiding.
F Parren Lucy Agressief gedrag...een signaal!.
G Vragen.
 

2001-06-08 C-01
A Inleiding.
B Minderaa RB Gedragsproblemen bij kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
C Dijkxhoorn Yvette Autisme en gedragsproblemen-Twee kanten van dezelfde medaille.
D Parren Lucy Obsessies en preoccupaties.
E Hansen Marian Hoe intensieve training bij jonge kinderen gestalte te geven-Deel 1.
F Huson A Hoe intensieve training bij jonge kinderen gestalte te geven-Deel 2.
G Wolthaar SM Gedragsstoornissen bij hoger functionerende adolescenten en volwassenen
   
autisme.
H Dalen van JGT Een persoonlijk perspectief.
I Gaag van der Rudger-Jan Slottoespraak.
J Berckelaer-Onnes van Ina A Autisme en cognitie.
K Noens Ilse De wereld in fragmenten-Centrale coherentie en autisme.
L Teunisse J Cognitieve stijlkenmerken-Hun betekenis voor diagnose en prognose voor 
    personen met een autismespectrumstoornis.
M Rieffe C Theory of mind bij kinderen uit het autistisch spectrum.
N Hoogewys Els Theory of mind-Het begrijpen van gevoelens en gedachten van anderen
    -Een nieuwe test voor jongeren met autisme en de ervaringen met deze test.
O Gaag van der Rudger-Jan Autismespectrumstoornissen-Neurobiologische aspecten.
P Kemner Chantal Je blijft toch wel van mijn hoofd af-Psychofysiologisch ondeonderzoek bij
    autisme.
Q Lahuis Bettine Neuroimaging.
R Scheers T Neurochemie en psychofarmaca.
S Haveman M Autisme in de bevolking-Over meten en weten vanuit epidemiologisch
    onderzoek.
 

2001-09-15 D-01-H
A Inleiding.
B Meere van de Jaap Wat betekent autisme in en voor sociale contacten.
C Silvis Nicolette Wat betekent autisme in een relatie-De praktijk.
D Schiltmans Cis Wat te doen.
E Discussie.
 

2001-11-09 D-01-Z
A Dalen van CH Inleiding I.
B Vermolen HAW Inleiding II.
C Dijkxhoorn Yvette Autistische Spectrum Stoornis en verstandelijke handicap-Inspelen op 
    een dubbele hulpvraag.
D Benning L Van beheers naar begrijpscultuur.
E Helder RA Specifieke autismezorg als managementvraagstuk belicht.
F Bom H Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
G Mededelingen.
H Werkgroepen formuleren aanbevelingen rondom dagbesteding en vrije tijd.
I Werkgroepen formuleren aanbevelingen rondom wonen.
J Werkgroepen formuleren aanbevelingen rondom behandeling en begeleiding.
K Werkgroepen formuleren aanbevelingen rondom diagnostiek, indicatiestelling, 
    zorgtoewijzing.

L Werkgroepen formuleren aanbevelingen rondom samenwerking psychiatrie en 
    verstandelijk gehandicaptenzorg.

M Klapwijk ETh en Dalen van CH Prioritering van de aanbevelingen onder leiding van de 
    dagvoorzitter en opstellen opstellen persbericht.

 

2001-11-17 ALV-NL-01
A Opening.
B Verslag ALV-00.
C Jaarverslag 2000.
D Edelenbos Alex Financieel verslag.
E Contributie 2002.
F Slavenburg Annemarieke Voorlopige uitslag ledenenquete.
G Stekelenburg Fred Beleid.
H Statutenwijziging.
I Stichting Shaka Overname.
J Stichting Vakantiekampen Overname.
K Benoeming bestuursleden.
L Geus de AW Onderwijs aan kinderen met autisme (inleiding).
M Boerman Rob Onderwijs aan kinderen met autisme.
N Onbekend Onderwijs in Nederland.
O Bekouw Otto Uitreiking prijsvraag (Schilderijen).

 

 

LEZINGEN AANVRAGEN
 
 

EEN STAP TERUG / GÅNS RETURNY

TERUG NAAR HUIS / RETURNY HUYSY