DE  LIJST  VOOR  HET  JAAR  2008

 

 

2008-01-23 KAN-08
A Bottelier PEM Opening.
B Gaag vd RJ Neurobiologische inzichten op het gebied van autisme.
C Nauta-Jansen L
   
Actueel onderzoek naar de combinatie van autistiforme kenmerken en delinquentie.
D Ruiter de C Prevalentie van autisme onder justitiabelen obv interne vakliteratuur.
E Bartels A Differentiaal diagnostiek en delicten mede op grond van ASC.
F Heijsteeg Jooske Muzikaal intermezzo.
G Slaats-Gels ME Ervaringen van ouders met de zorg en behandeling van jeugdigen met ASC 
    en forensische problemen.

H Lieshout van VM De aanpak binnen Widdonck.
I Heijsteeg Jooske Muzikaal intermezzo.
J Steijn van D Resultaten op kleine schaal door de inzet van een screeningslijst ter 
    signalering van ASC op zeer jonge leeftijd.

K Blijd C Agressief delinquent gedrag en grensoverschreidend seksueel gedrag.
L Bottelier PEM Slot.
 

2008-02-16 D-08-A
A Vermolen H Opening van de dag.
B 0Dagvoorzitter Opening van de dag.
C Hagen Branco Autisme en arbeid, een overzicht van mogelijkheiden.
D Buijtenhek Theo Aan het werk met autisme, ervaringsverhalen.
E Akker Annelieske Beroepskeuze-Beroepsopleiding, welke baan past.
F Romijn de Tom en Bleker Gert Autisme en arbeid, hoe vind je werk en hoe houd je werk.
G Zaaldeelname Vragen.
H Dagvoorzitter Slot.
 

2008-03-20 D-08-AS
A Attwood Tony Speech Part 1.
B Attwood Tony Questions Part 1.
C Attwood Tony Speech Part 2.
D Attwood Tony Questions Part 2.
 

2008-09-20 D-08-W
A Inleiding.
B Schipper Marjolein Activiteit van de NVA (wonen).
C Kox Birgitta Autisme en wonen, van vraag naar aanbod.
D Reuver de Dorien Ervaringsverhaal zoektocht naar woonvoorziening voor haar zoon.
E Vink Rob Ervaringsverhaal zoektocht naar woonvoorziening voor zijn zoon.
F Uitleiding.
G Vink Mieke Zo kan je wonen Ouderinitiatief Woondroom Schiedam.
H Sochten Gerlo Zo kan je wonen RIBW Kwintus.
I Jansen Marie-Therese Zo kan je wonen WWA De Boerderij Reek.
J Spoelstra Mieke Zo kan je wonen Intermurale voorziening Abrona.
K Vragen.
 

2008-10-25 C-08
A Bergen van Jan Inleiding.
B Gaag van der Rudger-Jan Autisme en wetenschap-Hoe meer we weten, hoe meer we
    vragen!.
C Dijkxhoorn Yvette Autisme en verstandelijke beperking-gedragsproblemen vanzelfsprekend.
D Bergen van Jan Mededelingen.
E Ruiter de Corine Autisme en delinquent gedrag.
F Kleingeld Autisme-en dan verder.
G Bergen van Jan Mededelingen.
H Bergen van Jan Mededelingen.
I Peters Willy Hoogbegaafd, autisme, of allebei.
J Berckelaer-Onnes Ina A Autisme-De laatste 30 jaar.
K Wagemakers Mark CABARET Eigen-Zin(nig).
 

2008-10-31
A Inleiding I.
B Berckelaer-Onnes Ina Inleiding II.
C Mol Audrey Autisme bij vrouwen.
D Walder Henk Autisme en hechting bij echtparen.
E Reijken van der Ankie Autisme en delinquent gedrag.
F Emmen Robert Autisme en seksuele identiteit.
G Walder Henk en Schuurman Caroline Schemagerichte therapie en autisme.
H Velden van der Madeleine Autisme en of schizofrenie.
I Schuurman Caroline Cognitieve gedragstherapie voor jongvolwassenen met autisme.
J Berckelaer-Onnes Ina A Samenvatting Congres.
K Dagvoorzitter Slot.
 

2008-12-13 D-08-P
A Blom Lida Inleiding.
B Buijs Dolien Activiteiten Partnergroepen.
C Glazer Carla Activiteiten Partnergroep Brabant.
D Weber Agnes 'Een keienpad' als er sprake is van autisme in de partnerrelatie.
E Spek Annelies Diagnostiek bij volwassenen met autisme en de rol van de partner hierbij.
F Kooi Seitje Voordracht uit haar boek.
G Blom Lida Mededelingen.
H Loocke van Patrick Partnertherapie-als autisme een rol speelt in de relatie.
I Laat de Thea en Ted Relaas van een partnerrelatie 'in autisme'.
J VRAGEN.
K Blom Lida Uitgeleide.

 

 

LEZINGEN AANVRAGEN
 
 

EEN STAP TERUG / GÅNS RETURNY

TERUG NAAR HUIS / RETURNY HUYSY